Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Ktoś z Twojej rodziny zmarł poza granicami kraju? Chciałbyś sprowadzić jego ciało do Polski? Być może jego ostatnią wolą było spocząć na ojczystej ziemi? Nie możemy więc tego lekceważyć. Są to bardzo poważne sprawy religijne i moralne. Zwłaszcza jeśli zmarły był osobą wierzącą. Sprowadzanie zwłok z zagranicy to w dzisiejszych coraz częstsze zjawisko. Aby to zrobić mamy kilka możliwości. Może za nas załatwić wszystko firma pogrzebowa, oczywiście wiążą się z tym koszty finansowe. Zakład pogrzebowy za nas podejmie się załatwienia formalności i transportu zwłok. Jest to chyba najlepsze rozwiązanie, zdecydowanie najwięcej ludzi decyduje się na tę opcję. Jeśli jednak chcemy, możemy to zrobić sami. Będziemy jednak zobowiązani do spełnienia kilku procedur. Zwłoki mogą sprowadzić tylko członkowie najbliższej rodziny. Aby tego dokonać należy złożyć odpowiedni wniosek o zgodę do prezydenta miasta. Wniosek powinien zawierać wszelkie dane, zarówno wnioskodawcy jak i osoby zmarłej, a także informacje o środku transportu, którym mamy zamiar przewieźć zmarłego do kraju. Jeśli chcemy sprowadzić ciało samolotem, będziemy musieli liczyć się z załatwianiem kolejnych kwestii prawnych i formalności. Ponadto do wniosku powinien być dołączony akt zgonu, lub inny dokument potwierdzający zgon i podający jego przyczynę. Pamiętaj aby akt zgonu został przetłumaczony na język polski, najlepiej przez tłumacza przysięgłego. Prezydent w ciągu trzech dni powinien wydać odpowiednią zgodę, za którą nie poniesiemy żadnych, dodatkowych kosztów. Po załatwieniu tych wszystkich formalności pozostaje tylko wyprawienie zmarłemu pogrzebu, na który sobie zasłużył. Z pewnością zmarły byłby zadowolony z faktu, że zostanie pochowany na swojej ojczystej ziemi, można powiedzieć, że w ten sposób oddajemy mu hołd i wyświadczamy przysługę.

Zobacz: Sprowadzanie zwłok z zagranicy | epitafium-przewozy.pl